Onze praktijk

TANDHEELKUNDE BROEKLANDEN is een moderne tandheelkunde praktijk waar u terecht kunt voor alle behandelingen op het gebied van tandheelkundige zorg. Wij zijn gespecialiseerd in de  implantologie, kindertandheelkunde en prothetiek.

Kwaliteitsjaarverslag 2011
kwaliteitsjaarverslag 2012
Kwaliteitsjaarverslag 2013

 

Alle medewerkers van de praktijk volgen jaarlijks diverse cursussen. In oktober 2014 is de praktijk gevisiteerd door een   externe commissie van tandartsen. De conclusie is dat onze praktijk voldoet aan de eisen van een professionele   tandartsenpraktijk. Zo zijn we continu bezig de kwaliteit van ons tandheelkundig handelen hoog te houden. Zie link hieronder voor het visitatie-verslag:
Visitatie Tandheelkunde Broeklanden

Visie en missie

Tandheelkunde Broeklanden is een reguliere tandartspraktijk, gespecialiseerd in het maken van hoogwaardige doelmatige tandheelkundige producten. Ons streven: zo lang mogelijk behoud van eigen gebit, bij elke patiënt. Daarbij vinden we niet alleen het tandheelkundige deel belangrijk, maar ook het welzijn van de patiënt. Wij nemen de mens achter het gebit uiterst serieus.

Via deze site vindt u algemene informatie over onze praktijk. Voor meer specifieke informatie kunt u altijd  contact met ons opnemen. Op de welkomstpagina vindt u onze adresgegevens.

Wilt u zich aanmelden als nieuwe patiënt in onze praktijk dan kunt u contact met onze balieassistenten.

Telefoonnummer: 026-3118660.

Een dag voor uw afspraak ontvangt u van ons een sms met daarin de tijd waarop u de afspraak heeft. Let wel, dit is een service.

Niet nagekomen afspraak

Indien de afspraak niet op niet tijdig ( uiterlijk 1 werkdag ) van tevoren is afgezegd, kan de vrijgevallen tijd in rekening worden gebracht in redelijkheid van 0-100% van het bedrag van de voorgenomen behandeling. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat er in de gereserveerde tijd geen andere patiënten konden worden behandeld of andere werkzaamheden konden worden verricht.